information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2015/00176 - Konjunkturpaketet

Projektnummer:
2015/00176
Projektägare:
Gislaveds kommun, Kommunstyrelsekontor
Namn:
Konjunkturpaketet
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
150
Projektperiod:
2015-09-01 - 2018-05-31
Total projektbudget:
7 386 460
Beviljat ESF-stöd:
3 453 854
Kontaktperson:
Joakim Toll
E-post:
joakim.toll@gislaved.se
Stödmottagare postnr:
33280
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

En metod framtagen genom en ESF-förstudie 2014 skall testas på 150 deltagare i ett genomförande i form av individuella insatspaket. Metoden är baserad på en rad succékriterier hämtade från forskning och 200 tidigare projekt. Succékriterierna är var för sig inte unika, men de är tidigare aldrig testade samtidigt. Insatserna är konkreta, affirmativa och icke låsningsbara och skall stärka deltagarnas ställning på arbetsmarknaden. Ytterligare en förstudie har tagit fram ett mentorskapsprogram som skall testas på en del av deltagarna. Projektet skall skapa beredskap inför konjunktursvängningar genom att bygga upp samverkansrutiner mellan förvaltningar och mellan deltagande aktörer att bli en del av den ordinarie verksamheten. Vid projektets slut har metoden spridits till fler kommuner, och en digital informationsbas lever kvar för arbetssökande oavsett målgrupp samt aktörer att hitta inspiration till vägval. Det långsiktiga målet är dels utnyttja den oanvända potential som finns hos individer utanför arbetsmarknaden, dels att komma närmare delstrategin i RUS Ett inkluderande samhälle, där målet är att Alla människor har lika möjligheter att bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle.