Praktik

Här hittar du mer information om praktikplats på ESF-rådet. Svenska ESF-rådet tar emot praktikanter från universitetet och högskola.
Folio Images +46 8 720 56 00 info@folio.se

Svenska ESF-rådet tar emot praktikanter från universitetet och högskola. Tillgången på praktikplatser är beroende av ESF-rådets handledningsresurser och lämpliga arbetsuppgifter. Vi prioriterar de praktikanter vars praktik är ett obligatoriskt inslag i utbildningen.

Praktikperiod

Praktikperioden anpassas efter den sökandes studier, erfarenhet och intressen. Samtidigt ska praktikantens arbetsuppgifter bidra till att målen i Svenska ESF -rådets verksamhetsplan uppfylls.

Vi prioriterar praktikanter som önskar långa praktikperioder om minst tre månader. Svenska ESF-rådet värdesätter etnisk och kulturell mångfald.

Praktikersättning

Praktikanter får ingen ersättning från ESF-rådet. I de fall universitet och högskolor betalar en praktikersättning kommer den att användas till att ersätta eventuella kostnader för praktikantens deltagande i konferenser, studieresor eller liknande.

Handledare

Svenska ESF-rådet utser en handledare, som har det huvudsakliga ansvaret under praktikperioden.

CV och personligt brev

Om du är intresserad av att göra din praktikperiod på Svenska ESF-rådet så skicka ditt CV och ett personligt brev, där du anger vilken ort som praktiken avser, praktikperiod och dina intresseområden, till:

esf@esf.se

Skicka din förfrågan senast den 31 mars för praktik under hösten och senast den 15 oktober för praktik under våren.

Upplysningar kan lämnas av personalhandläggare Sara Wolmer, telefon 026-54 26 69 eller av personalchef Kerstin Hansson, telefon 026-54 27 16.

Innehåll på sidan