Ledningen

Nedan hittar ni hela ledningsgruppen.

Innehåll på sidan

Generaldirektör

Håkan Forsberg

Ställföreträdande myndighetschef och förvaltningschef

Jonas Bergström

Enhetschef nationella enheten

Jens Löf

Programchef

Maria Rönnbäck

Chef norrnoden

Annette Saväng

Chef Mittnoden

Magnus Stridh

Chef sydnoden

Åza Rydén

Chef för Analys- och Kommunikationsenheten

Jenny Glumoff

Chef för administrativa enheten

Ulrika Jobs Gunnarsson

IT-chef

Reza Mirazimi

Personalchef

Kerstin Hansson

Adjungerad till ledningsgruppen

Chef internrevision

Mikael Boo