information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Kontakta kontoren och medarbetarna

Generaldirektör/Myndighetschef

Håkan Forsberg
Generaldirektör
Telefon: 08-579 171 31

Huvudkontor

E-postesf@esf.se
Besöksadress – Drottninggatan 9, plan 3 (ingång via Gallerian Nians huvudingång alt. via trapphuset Drottninggatan 9)
Postadress – Svenska ESF-rådet, Box 397, 801 05 Gävle
Telefon – 020-33 33 90

Kontakta medarbetarna

Du når oss på e-post: förnamn.efternamn@esf.se, se nedan vad medarbetarna heter.

Förvaltningschef

Jonas Bergström
026-542739

Administrativa enheten

Ulrika Jobs Gunnarsson, chef administration, 026-54 27 15

Medarbetare

 • Anita Ivarsson, ledningssamordnare, 026-54 27 25
 • Annika Lind, ekonom, 026-54 27 07
 • Carolin Westin, ekonomiansvarig, 026-54 27 22
 • Fatima Lomfalk, administratör, 026-54 27 14
 • Helena Johansson, registrator, 026-54 27 28
 • Linda Knutsson, ekonom,  026-54 26 80
 • Lisa Mårtensson, verksamhetskontroller, 026-54 20 35
 • Maria Josliden Karlsson, inköpssamordnare, 026-54 27 27
 • Martina Sterner, ekonom,  026-54 26 78
 • Potchana Jensen, ekonom, 026-54 27 17
 • Päivi Kauppi, chef attesterande myndigheten, 026-54 27 13
 • Yvonne Lavhage, receptionist, 026-54 27 26

Stäng
Analys- och kommunikationsenheten

Jenny Glumoff,  Chef Analys- och kommunikationsenheten, 026-54 26 84

Analys

 • Jonna Källström Böresson, nationell samordnare utvärdering, 026-54 26 81
 • Joacim Rova Grevstig, analytiker, 026-54 27 38
 • Jonas Lindén, utvärdering och analys, 08-579 171 18
 • Maria Salomonsson, analytiker, 026-54 27 29
 • Seth Sander, utvärdering och analys, 026-54 26 75

 

Kommunikation

kommunikation@esf.se

 • Emma Stjernstedt, kommunikatör, 026-54 27 31
 • Mari Magnusson Walander, kommunikatör, 026-54 26 61

Stäng
Internrevision

Mikael Boo, chef internrevision, 036-34 57 37

Stäng
IT-enheten

Reza Mirazimi, IT-chef, 08-579 171 47

Medarbetare:

 • Mikael Vigren, supporttekniker, 026-54 26 86
 • Miroslav Radmilovic, supporttekniker, 026-54 27 03
 • Nina Hjelm, systemförvaltare, 026-54 20 36
 • Nina Svensson, systemförvaltare, 026-54 26 82
 • Veronica Blomberg, Informationssäkerhetssamordnare / IT-administratör, 026-54 27 32

Stäng
Nationella enheten

Telefon och e-post
020-33 33 90
nationellaenheten@esf.se

Postadress
Svenska ESF-rådet
Box 397
801 05 Gävle

Besöksadress
Drottninggatan 9, plan 3
803 20 Gävle

Jens Löf, Chef nationellenheten, 026-54 26 85

Medarbetare:

 • Lena Gustafsson, ekonom, 026-54 27 36
 • Malin Landström Widerberg, ekonom, 026-54 26 87
 • Andreas Eskilsson, ekonom, 026-54 26 73
 • Malin Zetterberg, gruppchef, 026-54 27 35

Medarbetare nationell samordnare Socialfonden

 • Conny Göterfors, 026-54 27 33
 • Hanna Hedman, 026-54 26 76
 • Henrik Nordström, 026-54 27 34
 • Joakim Iseborg, 026-54 27 04
 • Johanna Ridal, 026-54 27 18
 • Johnny Karlsson, 026-54 27 02
 • Sylvia Lundholm, 026-54 26 89
 • Tereza Vilén, 026-54 27 11

 

Medarbetare nationell samordnare Socialfonden och Fead

 • Johan Nordqvist, 08-457 33 08
 • Mikael Öhrner,  026-54 27 12

Stäng
Personalenheten

Frida Englund, personalchef, 026-54 20 37

Sara Wolmer, personalhandläggare, 026-54 26 69

Stäng
Programenheten

Maria Rönnbäck, programchef, 026-54 27 01

Medarbetare:

 • Vanessa Johansson, verksjurist, tjänstledig fram till 22-09-30
 • Zandra Nordanås, verksjurist, 026-54 27 19
 • Joel Sjödin, verksjurist, 026-54 27 06
 • Gunilla Sweger, kvalificerad utredare, 040-17 42 22
 • Alija Vatres, verksamhetscontroller, 031-707 73 77
 • Per Sandström, verksamhetscontroller, 026-54 27 23
 • Christian Eriksson, controller, 026-54 26 83
 • Hjalmar Öhagen, controller, 026-54 27 10
 • Madeleine Hedin, controller, 026-54 20 32
 • Agnes Venäläinen, verksamhetsutvecklare, 031-707 73 85
 • Carl Axelson, verksamhetsutvecklare, 019-16 54 82
 • Emma Henningsson, tjänstledig fram till 2023-07-01
 • Jessica Hillberg, verksamhetsutvecklare, 026-54 26 62
 • Manne Ismael, verksamhetsutvecklare, 026-54 26 67
 • Peter Löfstrand, verksamhetsutvecklare, 026-54 27 08
 • Henrik Skogberg, verksamhetsutvecklare, 026-54 20 33
 • Peter Tillberg, verksamhetsutvecklare, 08-579 171 35

Stäng

Brexitjusteringsreserven (BAR)

Adress, kontakta medarbetarna

Telefon och e-post
026-54 26 70
Telefontider:
Tisdag 10-12, Onsdag 10-12 och Torsdag 13-15
brexitjusteringsreserven@esf.se

Postadress
Svenska ESF-rådet
Box 397
801 05 Gävle

Besöksadress
Drottninggatan 9, plan 3
803 20 Gävle

Malin Zetterberg, gruppchef, 026-54 27 35

Medarbetare:

 • Ann Jernberg, ekonom, 026-54 20 41
 • Matilda Östling, ekonom, 026-54 20 39
 • Esra Grönlund, nationell samordnare, 026-54 20 30
 • Björn Wallander, nationell samordnare, 026-54 20 40
Stäng

Regionkontoret

Du når oss på e-post: förnamn.efternamn@esf.se, se nedan vad medarbetarna heter.

Mellersta Norrland

Telefon och e-post
020-33 33 90
mellerstanorrland@esf.se

Postadress
Svenska ESF-rådet
Mellersta Norrland
Box 3017
831 03 Östersund

Besöksadress
Ringvägen 4
831 34 Östersund

Medarbetare:

 • Annette Saväng, regionchef, 026-54 26 68
 • Camilla Aronsson, biträdande regionansvarig, 063-14 28 65
 • David Petri, ekonom, 063-14 28 64
 • Anders Björklund, samordnare, föräldraledig t.o.m. 20230109
 • Anna Hübinette, samordnare, 063-14 28 68
Stäng
Norra Mellansverige

Telefon och e-post
020-33 33 90
norramellansverige@esf.se

Postadress
Svenska ESF-rådet
Norra Mellansverige
Box 397
801 05 Gävle

Besöksadress
Drottninggatan 9, plan 3
803 20 Gävle

 • Annette Saväng, regionchef, 026-54 26 68
 • Per-Åke Fredriksson, biträdande regionansvarig, 026-54 26 64

Medarbetare ekonom:

 • Eva Elfvin Eriksson, ekonom, 026-54 26 74
 • Ida Forsgren, ekonom, 026-54 20 31

Medarbetare samordnare:

 • Anders Ihrén, samordnare, 026-54 27 09
 • Lina Kraft, samordnare, 026-54 27 24
 • Maria Norgren, samordnare, 026-54 26 72

Stäng
Småland och Öarna

Telefon och e-post
020-33 33 90
smalandochoarna@esf.se

Postadress
Svenska ESF-rådet
Småland & Öarna
Box 404
551 16 Jönköping

Besöksadress
Östra Strandgatan 10
553 24 Jönköping

Medarbetare:

 • Åza Rydén, regionchef, 036-34 57 40
 • Dina Friis, samordnare, 036-34 57 41
 • Karl Selleby, biträdande regionansvarig, 036-34 57 35
 • Holger Brügel, samordnare, 036-34 57 38
 • Angelica Karlsdotter, samordnare, 036-34 57 36

Stäng
Stockholm

Telefon och e-post
020-33 33 90
stockholm@esf.se

Postadress
Svenska ESF-rådet
Box 172 12
104 62 Stockholm

Besöksadress
Västgötagatan 5
118 27 Stockholm

Medarbetare:

 • Magnus Stridh, regionchef, 019-16 54 75
 • Benjamin Skogqvist, biträdande regionansvarig, 08-457 33 27
 • Louise Andersson, vikariat som biträdande regionansvarig t.o.m. 22.12.31, samordnare, 08-457 33 17

Medarbetare ekonom:

 • Britta Boström, nationell ekonom, 08-457 33 29
 • Christina Hanström, ekonom, 08-457 33 11
 • Inger Nygårds, ekonom, 08-457 33 20
 • Rasa Sundelius, ekonom, 08-4573307

Medarbetare samordnare:

 • Louise Andersson, samordnare, 08-457 33 17
 • Renée Berglund, samordnare, 08-579 171 23
 • Peter PC Carlsson, samordnare, 08-579 171 38
 • Katarina Elmberg, samordnare, Föräldraledig
 • Ellinor Gullberg, samordnare, 08-457 33 15
 • Heidi Knorn, samordnare, 08-457 33 09
 • Hans Millmark, samordnare, 08-457 33 06
 • Marie-Louise Norrgård, samordnare, 08-457 33 10
 • Milos Radulovic, samordnare, 08-457 33 16

Stäng
Sydsverige

Telefon och e-post
020-33 33 90
sydsverige@esf.se

Postadress
Svenska ESF-rådet
Sydsverige
Box 68
201 20 Malmö

Besöksadress
Östra promenaden 3
211 28 Malmö

 • Åza RydénRegionchef, 036-34 57 40
 • Liselott Kindborg, biträdande regionansvarig, 040-17 42 11

Medarbetare ekonom:

 • Yuriy Babarikov, ekonom, 040-17 42 14
 • Per Forslund, ekonom, 040-17 42 09
 • Veldina Pjanic, ekonom, tjänstledig fram till 22-09-30

Medarbetare samordnare:

 • Anna-Lena Wettergren-Wessman, samordnare, 040-17 42 17
 • Elisabeth Axell, samordnare, 040-17 42 16
 • Karin Dahl, samordnare, 040-17 42 12
 • Magnus Sivnert, samordnare, 040-17 42 21
 • Marie-Louise Gullstrand, samordnare, 040-17 42 15
 • Olga Krkic, samordnare, 040-17 42 13
 • Samuel Löfgren, samordnare, 040-17 42 19
 • Marianne Östlihn, tjänstledig t.o.m. 2022.05.14

Stäng
Västsverige

Telefon och e-post
020-33 33 90
vastsverige@esf.se

Postadress
Svenska ESF-rådet
Västsverige
Box 11280
404 26 Göteborg

Besöksadress
Kilsgatan 4
411 04 Göteborg

 • Åza Rydén, regionchef, 036-34 57 40
 • Pernilla Hofmann, vikariat som biträdande regionansvarig t.o.m. 22.10.31, samordnare, 031-707 73 89
 • Anna Holmgren, tjänstledig t.o.m 2022-10-31

Medarbetare ekonom:

 • Cecilia Lillieroth Malmgren, ekonom, 031-707 73 78
 • Lucia Stan, ekonom, 031-707 73 76
 • Robert Gadaan, ekonom, 031-707 73 83

Medarbetare samordnare:

 • Amanda Ramér, samordnare, 031-707 73 72
 • Ingrid Jansson, samordnare, 031-707 73 75
 • Mathilda Hagerud, samordnare, 031-707 73 82
 • Max Ericson, samordnare, 031-707 73 71
 • Ninon Shenaz, samordnare, 031-70 773 79
 • Olof Person, samordnare, 031-707 73 84
 • Selma Gabela Aleckovic, samordnare, 031-707 73 87

Stäng
Östra Mellansverige

Telefon och e-post
020-33 33 90
ostramellansverige@esf.se

Postadress
Svenska ESF-rådet
Östra Mellansverige
Box 297
701 45 Örebro

Besöksadress
Trädgårdsgatan 14
702 12 Örebro

Medarbetare:

 • Magnus Stridh, regionchef, 019-16 54 75
 • Camilla Citren Anderson, administratör, tjänstledig fram till 230221
 • Niclas Källberg, biträdande regionansvarig, 019-16 54 85

Medarbetare ekonom:

 • Mia Jansson, ekonom, 019-16 54 79
 • Inger Nygårds, ekonom, 08-457 33 20

Medarbetare samordnare:

 • Daniel Malmborg, samordnare, 019-16 54 74
 • Erika Harfeldt, samordnare, 019-16 54 73
 • Henrik Bader, samordnare 019-16 54 83
 • Jimmy Herrdin, samordnare, 019-16 54 89
 • Melina Nuhic, samordnare, 019-16 54 76

Stäng
Övre Norrland

Telefon och e-post
020-33 33 90
ovrenorrland@esf.se

Postadress
Svenska ESF-rådet
Övre Norrland
Box 943
971 28 Luleå

Besöksadress
Västra Varvsgatan 18
972 36 Luleå

Medarbetare:

 • Viktoria Mattsson, regionchef, 0920-384 83
 • Mats Lejon, biträdande regionansvarig, 0920-384 85

 

 • Sean Black, samordnare, 0920-384 86
 • Linda Stenström, samordnare, 0920-384 88
 • Julia Pålsson, ekonom, 0920-384 84
 • Urban Söderholm, ekonom, 0920-384 87

Stäng

Ledningen

Innehåll på sidan