Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter och pressmeddelanden.

Visa:
arrow Mitt Europa

Driver ni ett EU-projekt och vill vara med och visa upp er verksamhet för andra? Var med i kampanjen Mitt Europa och passa på att utöka era kontaktytor och möjligheter. För fjärde året i rad deltar Sverige i kampanjen Mitt Europa (Europe in My Region) tillsammans med resten av EU:s medlemsländer. Informationssatsningen ger er som ...

Nyheter
Publicerad 2020-02-14
arrow Europeiska kommissionen vill ha din åsikt om socialfondsaktiviteter gällande utbildning och kompetensutveckling

Europeiska kommissionen önskar att få veta vad medborgare och intressenter/aktörer tycker om de socialfondsaktiviteter som skett sedan 2014, gällande utbildning och kompetensutveckling.  Den insamlade informationen kommer att användas för att bedöma vad som har uppnåtts under perioden 2014-2018. Den kommer också hjälpa kommissionen att dra lärdomar om hur stödet kan stärkas i framtiden, genom att ...

Nyheter
Publicerad 2020-02-13
arrow Samarbete och actionfilmer ger jobb i småländsk industri

Det lokala näringslivet är med och utformar yrkesutbildningen. Samtidigt läggs stort fokus på att skapa förståelse och motivation hos nyanlända SFI-elever. Resultatet är lovande. Inom ramarna för det Socialfondsfinansierade projektet Fatta kompetensen har Arbetsförmedlingen i Småland och Blekinge kunnat testa och utveckla flera nya metoder i processen att hjälpa nyanlända till arbete. Det tidsbegränsade projektet ...

Nyheter
Publicerad 2020-02-04
arrow Lyckad satsning på arbetslösa ungdomar i Botkyrka

BASUN är namnet på ett ESF-finansierat projektet som riktat sig till arbetslösa ungdomar mellan 15-24 år. Projektet syftade till att få fler ungdomar i arbete eller studier och uppvisar nu mycket goda resultat. Basun-projektets mål var att sänka ungdomsarbetslösheten i Botkyrka kommun till regiongenomsnittet och att bidra till en jämställd och tillgänglig arbetsmarknad. Ambitionen var ...

Nyheter
Publicerad 2020-01-28
arrow Välbesökt inspirationsträff för potentiella projektägare

I Nässjö genomfördes den 14 januari en välbesökt inspirationsträff för potentiella projektägare. Deltagarna fick praktisk information om aktuell utlysning och hur man kan arbeta med socialfondsmedel i projekt.  Flera olika projekt fanns på plats för att berätta om sin verksamhet och därigenom visa på praktiska exempel från verkligheten som illustrerar hur man kan arbeta med ...

Nyheter
Publicerad 2020-01-21
arrow Ny webb för företagares kompetensförsörjning

Nu har en ny webbplats lanserats där företagare kan få information och inspiration för sitt företags kompetensförsörjning. Det är Tillväxtverket som står bakom webbplatsen som fått namnet personalstark.se. Den nya webbplatsen är en informationssajt som riktar sig till små och medelstora företag som känner att de behöver göra något för att utveckla och säkra kompetensen ...

Nyheter
Publicerad 2019-12-17
arrow Fördjupad granskning visar brister i rutiner vid upphandlade projekt

I juni 2019 påbörjade Ekonomistyrningsverket (ESV) en tematisk granskning av ett av ESF-rådets upphandlade projekt, det vill säga ”Temaplattformen för ett hållbart arbetsliv, dnr 2017/00516 Forte”. Denna tematiska granskning ingår i ett urval av projekt och samarbeten som ESV har valt att granska närmare. Inför och under revisionen uppmärksammades brister i kostnadsredovisningen av projektverksamheten. Vid ...

Nyheter
Publicerad 2019-12-10
arrow Hur går vi från projekt till förändring?

Den frågan stod i fokus vid två seminarier som nyligen arrangerades av ESF-rådet. Projektägare, fondsamordnare och beslutsfattare samlades för att ta del av erfarenheter från framgångsrika projekt och aktuell forskning om hur man bäst implementerar resultat som leder till förändring. ESF-rådet samordnar för närvarande över 500 EU-projekt som alla på sitt sätt ska hjälpa olika ...

Nyheter
Publicerad 2019-12-05
arrow Unikt samarbete för ett hållbart arbetsliv

I Burlöv, Lomma och Kävlinge kommuner har ett av Sveriges största EU-projekt kring hälsa och hållbart arbetsliv genomförts med stöd från Europeiska Socialfonden.  Projektets mål var att minska ohälsan genom olika typer av kompetensutveckling för samtliga arbetsplatser och chefer anpassade efter just deras behov.  Läs mer om projektet PEPP – ”Personligt Engagemang På Plats”

Nyheter
Publicerad 2019-11-29
arrow Nytt slutdatum för genomförande av projekt

Enligt ett tidigare beslut är sista möjliga slutdatum för genomförande av projekt som hör till programperioden 2014–2020 satt till 2022-06-30.  Enligt ESF-rådets nuvarande prognoser ser vi att det inte längre är möjligt att hinna genomföra programmet och använda hela programbudgeten ifall vi håller oss till tidigare beslutat datum. Beslut har därför tagits av Generaldirektör Lars ...

Nyheter
Publicerad 2019-11-13