information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter och pressmeddelanden.
Visa:
Filtrera på
Kunskap- och resultatspridning

Tema: Integration Onsdag den 16 januari 2019 anordnade Svenska ESF-rådet en konferens i Göteborg med syftet att sprida erfarenheter och kunskap från projekt som beviljats medel från Europeiska socialfonden för att på olika sätt förbättra integrationen och etableringen av nyanlända och utrikes födda. Dessutom fick andra externa parter komma med värdefulla inspel i integrationsfrågan. Åhörarna ...

Tema integration- kunskap och resultatspridning

Idag bjuder En Smart Framtid på ett specialavsnitt. Vi närmar oss slutskedet av programperioden 2014-2020. Det är naturligtvis en stor mängd erfarenheter som har samlats, därför bjöd Svenska ESF-rådet den 16 januari 2019 in till en heldag med syftet att sprida goda resultat och använda lärdomar ifrån projekt inom området integration och En smart framtid var självklart ...

Du har väl inte missat vår podd?

Du har väl inte missat En Smart Framtid som är Svenska ESF-rådets och Socialfondens podd där vi djupdyker i ämnen och frågor som på olika sätt rör utmaningar och samhällsfenomen som är kopplade till våra olika områden?Här får du möta experter, forskare och kunniga företrädare och lyssna till deras reflektioner kring nya rapporter och analyser. ...

Närmare 202 000 deltagare i socialfondsprojekt

Genomförandet av socialfonden har nu nått relativt långt fram. 76 procent av medlen är intecknade i projekt.  Hittills har 202 000 kvinnor och män påbörjat deltagande i ett socialfondsprojekt, 60 procent kvinnor och 40 procent män. Flest deltagare, drygt 115 000, återfinns i programområde 1, där en stor del av projekten gäller kompetensutveckling av anställda. ...

Spännande praktik utomlands för ungdomar

Nu är ansökan öppen för att ansöka om plats på vårens utlandspraktik inom Projekt Tillit. Projektet syftar till att ge ungdomar i Skåne och Blekinge möjlighet att praktisera utomlands för att få mer erfarenhet inom det arbetsområde man söker jobb. Projekt Tillit riktar sig till ungdomar mellan 18 och 24 år som idag står en ...

Nytt slutdatum för genomförande av projekt

Enligt ett tidigare beslut är sista möjliga slutdatum för genomförande av projekt som hör till programperioden 2014–2020 satt till 2022-06-30.  Enligt ESF-rådets nuvarande prognoser ser vi att det inte längre är möjligt att hinna genomföra programmet och använda hela programbudgeten ifall vi håller oss till tidigare beslutat datum. Beslut har därför tagits av Generaldirektör Lars ...

Unikt samarbete för ett hållbart arbetsliv

I Burlöv, Lomma och Kävlinge kommuner har ett av Sveriges största EU-projekt kring hälsa och hållbart arbetsliv genomförts med stöd från Europeiska Socialfonden.  Projektets mål var att minska ohälsan genom olika typer av kompetensutveckling för samtliga arbetsplatser och chefer anpassade efter just deras behov.  Läs mer om projektet PEPP – ”Personligt Engagemang På Plats”

Hur går vi från projekt till förändring?

Den frågan stod i fokus vid två seminarier som nyligen arrangerades av ESF-rådet. Projektägare, fondsamordnare och beslutsfattare samlades för att ta del av erfarenheter från framgångsrika projekt och aktuell forskning om hur man bäst implementerar resultat som leder till förändring. ESF-rådet samordnar för närvarande över 500 EU-projekt som alla på sitt sätt ska hjälpa olika ...

Fördjupad granskning visar brister i rutiner vid upphandlade projekt

I juni 2019 påbörjade Ekonomistyrningsverket (ESV) en tematisk granskning av ett av ESF-rådets upphandlade projekt, det vill säga ”Temaplattformen för ett hållbart arbetsliv, dnr 2017/00516 Forte”. Denna tematiska granskning ingår i ett urval av projekt och samarbeten som ESV har valt att granska närmare. Inför och under revisionen uppmärksammades brister i kostnadsredovisningen av projektverksamheten. Vid ...

DN:s granskning av Svenska ESF-rådet – Externt projektstöd och hur vi använder det

I och med granskningen av vår verksamhet vill vi klargöra vissa saker, speciellt det som handlar om projektstöd och hur dessa medel har använts. Vad är projektstöd? 2016 upphandlades Kontigo av Svenska ESF-rådet för att stötta socialfondsprojekt med olika utbildningsinsatser under projektresan och i den avslutande fasen hjälpa projekten och myndigheten med kommunikation kring projektens ...

Ny webb för företagares kompetensförsörjning

Nu har en ny webbplats lanserats där företagare kan få information och inspiration för sitt företags kompetensförsörjning. Det är Tillväxtverket som står bakom webbplatsen som fått namnet personalstark.se. Den nya webbplatsen är en informationssajt som riktar sig till små och medelstora företag som känner att de behöver göra något för att utveckla och säkra kompetensen ...

Svenska ESF-rådet vidtar åtgärder för bättre hantering av upphandlingar och utbetalningar

Under våren 2019 upptäckte Svenska ESF-rådet att det fanns oklarheter gällande ESF-rådets hantering av upphandlingar och utbetalningar i det egna projektet ”Externt projektstöd”. Vid en första översyn framkom att ESF-rådet inte på rätt sätt har konkurrenssatt upphandlingar samt inte hanterat förskottsbetalningar på ett korrekt sätt. – ESF-rådets uppgift är att förvalta Europeiska socialfonden och Fonden ...

Fokus på målområden i ESF-rådets nya omvärldsanalys ”Bakgrund till framtiden”

Tisdag den 1 oktober lämnade Svenska ESF-rådet den nya omvärldsanalysen för ESF+ och den kommande programperioden 2021-2027, till regeringen och Arbetsmarknadsdepartementet. ESF-rådets avsikt är att skapa flexibilitet och dynamik i genomförandet av det nya programmet, vilket möjliggörs genom att sätta individen och arbetsmarknadspolitiken i centrum och föreslå tematiska målområden där behoven är som störst.  – ...

Kommunikationsinsatserna som Svenska ESF-rådet kritiseras för i DN

I artikeln i dagens DN kritiseras myndigheten för att ha använt EU-medel till ”filmer som ingen såg”. Som stöd för detta hänvisar DN till visningar på Youtube. Den slutsatsen bygger på att vi bara skulle ha använt Youtube för att visa filmer. Detta och en del annat i DN:s publicering stämmer inte. Avsaknaden av utvärderingar ...

Arbetet med ett förslag till ESF+

Svenska ESF-rådet har fått i uppdrag från regeringen att, till den 1 april 2020, utveckla ett förslag till program för Socialfonden för perioden 2021–2027 (ESF+).Uppdraget inleds med att sammanställa en omvärldsanalys till regeringen senast den 1 oktober 2019. Analysen ska utgå från olika målgruppers behov och bland annat innehålla en behovsanalys samt förslag till preliminära ...