Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter och pressmeddelanden.
Visa:
Filtrera på
Deltagarportal programområde 2 och personalportal

Svenska ESF-rådet ger fr. o. m. 2020-10-21 samtliga projektägare inom Programområde 2 möjlighet att digitalt signera deltagarnas närvarotid i projektets aktiviteter genom Deltagarportalen i Projektrummet. Bedömning bör göras, i samråd med ESF-rådet (ansv Samordnare/Ekonom för projektet), utifrån projektets uppbyggnad/struktur om IT-verktyget är effektivt och administrativt förenklande för just ert projektupplägg. I de fall ni bedömer att ...

Mötesplats Social Innovation blir Sveriges kandidat för att bilda europeiskt kompetenscentrum för social innovation

Svenska ESF-rådet har utsett Mötesplats Social Innovation (MSI) till att bli Sveriges kandidat till Europeiska kommissionens utlysning om att få bilda europeiska kompetenscentrum för social innovation. MSI är ett samarbete mellan Malmö universitet och Luleå Tekniska Universitet, Umeå Universitet, Örebro Universitet och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. I ansökan ingår även Stiftelsen Reach for Change och ...

Hårt arbete och samverkan bakom genomförande av covidutlysning

På grund av den rådande pandemin omfördelade regeringen i maj 300 miljoner av socialfondens medel. Det ledde till 61 projektansökningar som skulle gås igenom på kort tid. – Jag tycker att vi samverkade på ett exemplariskt vis över 8 regioner plus nationella enheten och klarade av en beredning av 61 projektansökningar på mindre än 3 ...

Mitt Europa

Driver ni ett EU-projekt och vill vara med och visa upp er verksamhet för andra? Var med i kampanjen Mitt Europa och passa på att utöka era kontaktytor och möjligheter. För fjärde året i rad deltar Sverige i kampanjen Mitt Europa (Europe in My Region) tillsammans med resten av EU:s medlemsländer. Informationssatsningen ger er som ...

Välbesökt inspirationsträff för potentiella projektägare

I Nässjö genomfördes den 14 januari en välbesökt inspirationsträff för potentiella projektägare. Deltagarna fick praktisk information om aktuell utlysning och hur man kan arbeta med socialfondsmedel i projekt.  Flera olika projekt fanns på plats för att berätta om sin verksamhet och därigenom visa på praktiska exempel från verkligheten som illustrerar hur man kan arbeta med ...

Digital signering av deltagarnas tid (Deltagarportal) för genomförda aktiviteter i projekt inom programområde 1 (PO 1) – Kompetensförsörjning

Svenska ESF-rådet ger fr. o. m. 2020-06-21 samtliga projektägare inom Programområde 1 möjlighet att digitalt signera deltagarnas närvarotid i projektets aktiviteter genom deltagarportalen i Projektrummet. Bedömning bör göras, i samråd med ESF-rådet, utifrån projektets uppbyggnad/struktur om IT-verktyget är effektivt och administrativt förenklande för just ert projektupplägg. I de fall ni bedömer att IT-verktyget kommer att ...

Socialfondsmedel ställs till förfogande på grund av covid-19

Svenska ESF-rådet har sedan förra veckan fört samtal med Arbetsmarknadsdepartementet om hur socialfonden på bästa sätt kan bidra i det rådande läget med spridningen av coronaviruset, covid-19.  Frågan om socioekonomiska konsekvenser av coronaviruset är ett av fyra prioriterade områden som EU:s stats- och regeringschefer pekat ut. I samråd med Arbetsmarknadsdepartementet förbereder därför Svenska ESF-rådet ett ...

Competence centres for social innovation

“Competence centres for social innovation” EMPL-VP-2020-010 Svenska ESF-rådet bjuder in organisationer som arbetar för Social Innovation att ansöka om att få ett formellt godkännande som Nationell organisation att ingå i konsortium för ansökan i l Kommissionens utlysning “Competence centres for social innovation” EMPL-VP-2020-010, Syftet med det formella godkännandet är att undvika flera konkurrerande ansökningar som täcker samma EU-medlemsstat. ...

Ändrade krav på personalens underskrifter med anledning av Coronaviruset Beslutet om undantag har förlängts att gälla tom 2020-12-31

Vi har tidigare meddelat att det för de projekt som har svårt att skicka in ansökan om utbetalning eftersom personalens tidrapporter saknar underskrifter finns möjlighet att få undantag. Upplägget innebär att man i efterhand kompletterar ansökan om utbetalning med underskrivna tidrapporter. Behörig företrädare måste fortfarande skriva under ansökan om utbetalning. Kontakta er samordnare/ekonom för ytterligare ...

1 8 9 10