Aktuellt

Här hittar du aktuella nyheter och pressmeddelanden.

Visa:
arrow Spännande praktik utomlands för ungdomar

Nu är ansökan öppen för att ansöka om plats på vårens utlandspraktik inom Projekt Tillit. Projektet syftar till att ge ungdomar i Skåne och Blekinge möjlighet att praktisera utomlands för att få mer erfarenhet inom det arbetsområde man söker jobb. Projekt Tillit riktar sig till ungdomar mellan 18 och 24 år som idag står en ...

Nyheter
Publicerad 2019-11-08
arrow Närmare 202 000 deltagare i socialfondsprojekt

Genomförandet av socialfonden har nu nått relativt långt fram. 76 procent av medlen är intecknade i projekt.  Hittills har 202 000 kvinnor och män påbörjat deltagande i ett socialfondsprojekt, 60 procent kvinnor och 40 procent män. Flest deltagare, drygt 115 000, återfinns i programområde 1, där en stor del av projekten gäller kompetensutveckling av anställda. ...

Nyheter
Publicerad 2019-11-04
arrow Svenska ESF-rådet vidtar åtgärder för bättre hantering av upphandlingar och utbetalningar

Under våren 2019 upptäckte Svenska ESF-rådet att det fanns oklarheter gällande ESF-rådets hantering av upphandlingar och utbetalningar i det egna projektet ”Externt projektstöd”. Vid en första översyn framkom att ESF-rådet inte på rätt sätt har konkurrenssatt upphandlingar samt inte hanterat förskottsbetalningar på ett korrekt sätt. – ESF-rådets uppgift är att förvalta Europeiska socialfonden och Fonden ...

Nyheter
Publicerad 2019-10-16
arrow Fokus på målområden i ESF-rådets nya omvärldsanalys ”Bakgrund till framtiden”

Tisdag den 1 oktober lämnade Svenska ESF-rådet den nya omvärldsanalysen för ESF+ och den kommande programperioden 2021-2027, till regeringen och Arbetsmarknadsdepartementet. ESF-rådets avsikt är att skapa flexibilitet och dynamik i genomförandet av det nya programmet, vilket möjliggörs genom att sätta individen och arbetsmarknadspolitiken i centrum och föreslå tematiska målområden där behoven är som störst.  – ...

Nyheter
Publicerad 2019-10-01
arrow Ändrade krav på personalens underskrifter med anledning av Coronaviruset Beslutet om undantag har förlängts att gälla tom 2020-12-31

Vi har tidigare meddelat att det för de projekt som har svårt att skicka in ansökan om utbetalning eftersom personalens tidrapporter saknar underskrifter finns möjlighet att få undantag. Upplägget innebär att man i efterhand kompletterar ansökan om utbetalning med underskrivna tidrapporter. Behörig företrädare måste fortfarande skriva under ansökan om utbetalning. Kontakta er samordnare/ekonom för ytterligare ...

Nyheter
Publicerad 2019-09-16
arrow Arbetet med ett förslag till ESF+

Svenska ESF-rådet har fått i uppdrag från regeringen att, till den 1 april 2020, utveckla ett förslag till program för Socialfonden för perioden 2021–2027 (ESF+).Uppdraget inleds med att sammanställa en omvärldsanalys till regeringen senast den 1 oktober 2019. Analysen ska utgå från olika målgruppers behov och bland annat innehålla en behovsanalys samt förslag till preliminära ...

Nyheter
Publicerad 2019-08-28
arrow Ta del av ESF-rådets seminarier i Almedalen 2019

Här kan du ta del av  ESF-rådets och Europeiska socialfondens fem öppna seminarier från årets Almedalsvecka. Videolänkar finns under respektive seminarie. Seminarier 1 juli 2019 Vilken är socialfondens roll på framtidens arbetsmarknad? Arbetsförmedlingen har fått minskade resurser, men har tills vidare kvar sitt ansvar för jobbmatchning. Vilken blir Socialfondens roll på en arbetsmarknad där roller och ...

Nyheter
Publicerad 2019-08-01
arrow Den gymnasiala yrkesutbildningen förstärker segregation och ojämlikhet, ny rapport presenteras i Almedalen

Gymnasiereformen som sjösattes 2011 är ett misslyckande när det gäller yrkesutbildningen. I en ny rapport slår forskarna Alexandru Panican och Enni Paul fast att gymnasiereformen har lett till ökad skolsegregation, försämrad kvalitet i undervisningen och att den socioekonomiska bakgrunden spelar större roll idag. Kritiken mot gymnasiereformen är hård i den nya forskningsrapporten som presenteras av ...

Nyheter
Publicerad 2019-06-28
arrow DN:s granskning av Svenska ESF-rådet – Externt projektstöd och hur vi använder det

I och med granskningen av vår verksamhet vill vi klargöra vissa saker, speciellt det som handlar om projektstöd och hur dessa medel har använts. Vad är projektstöd? 2016 upphandlades Kontigo av Svenska ESF-rådet för att stötta socialfondsprojekt med olika utbildningsinsatser under projektresan och i den avslutande fasen hjälpa projekten och myndigheten med kommunikation kring projektens ...

Nyheter
Publicerad 2019-05-09
arrow Lars Lööws kommentar till DN-publiceringen

Den i dag publicerade DN-artikeln om Svenska ESF-rådets hantering av EU-stöd utgår från vad man kallar ”ett avancerat upplägg för vår egen kommunikation” och det bygger sedan berättelsen till stor del på. I intervjun med DN framförde jag att kommunikations- och spridningsaktiviteter ingår i underlagen för upphandlingen av det externa projektstödet, i anbudet från Kontigo ...

Nyheter
Publicerad 2019-05-09