Save the date - 28 oktober 2021

6 juli 2021

Regionkontoret i Småland och Öarna kommer att anordna en spridningskonferens med temat Framtidens arbetsmarknad med ökad automatisering och digitalisering den 28 oktober 2021.

Digitaliseringen påverkar oss på ett påtagligt sätt, både privat och i arbetslivet, hur ser arbetsmarknaden ut i den framtida arbetsmarknaden. Vilka krav på kompetenser kommer att finnas?
Spridningskonferensen vi erbjuder har fokus på digitalisering, implementering av resultat och vikten av livslångt lärande.
Under konferensen kommer Socialfondsprojekten Digital äldreomsorg på Gotland och Framtid vård & omsorg i Kronoberg att berätta om resultaten som dom uppnått under projektperioden. ESF rådets analytiker, Susanna och Maria, kommer att berätta om framtidens arbetsmarknad med ökad automatisering och digitalisering – ändrade krav/behov på arbetskraftens kompetens?

Målgrupp: Konferensen riktar sig primärt till er som arbetar inom den offentliga sektorn.

Konferensen kommer att ske digitalt och hållas på förmiddagen den 28 oktober 2021.
Mer information kring innehåll och hur ni anmäler er kommer under september.