Ny utlysning PO1 Kompetensutveckling i Östra Mellansverige

1 juni 2021

Nu finns det möjlighet att söka stöd för projekt inom Programområde 1 – Kompetensförsörjning, och det särskilda målet 1.1.

Svenska ESF-rådet avsätter 35 miljoner kronor i denna utlysning till projekt som ska bedrivas i Östra Mellansverige (Södermanland-, Uppsala-, Västmanland-, Örebro-, och/eller Östergötlands län). Det utlysta beloppet är preliminärt och har prognoserats utifrån i dagsläget kända förutsättningar. Svenska ESF-rådet förbehåller sig rätten att justera det utlysta beloppet innan beslutstillfället under förutsättning att tillgängliga fondmedel förändras.

Krav på medfinansieringen är 33 procent .

Projekt som beviljas stöd i den här utlysningen ska bidra till att stärka kompetensen hos i huvudsak sysselsatta kvinnor och män i Östra Mellansverige i enlighet med arbetsmarknadens och den enskilda arbetsplatsens behov. Integrerat arbete med personer som står långt från arbetsmarknaden (målgrupp från programområde 2) är möjligt. Utlysningen är främst riktad till projektägare så som regioner, kommuner, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, branschorganisationer, omställningsorganisationer, ideella organisationer eller statliga myndigheter med ansvar på det arbetsmarknadspolitiska området.

Utlysningen pågår mellan den 1 juni 2021 och stänger klockan 16:00 den 13 september 2021.

Vi kommer att ha ett informationsmöte i samband med utlysningen den 18 juni kl. 09.00-10.00.
Ingen anmälan behövs utan klicka på länken nedan för att delta.
Länk till informationsmötet 18 juni.
Välkommen!


Vidare till utlysning Kompetensutveckling i Östra Mellansverige