Ny utlysning för kompetens- och verksamhetsutveckling i Sydsverige

3 juni 2021

Nu har vi öppnat utlysning för kompetens- och verksamhetsutveckling i Skåne-Blekinge. Utlysningen stänger den 30 september kl 16.00.

Utlysningen prioriterar mikro, små och medelstora företag i regionen. Vi ser framför oss goda samarbetsprojekt med en projektägare som håller samman flera företag.

Omfattning på utlysningen är 32 miljoner kronor. Medfinansiering från projektet ska vara 33%.

Projekten ska resultera i:

– stärkt ställning på arbetsmarknadsmarknaden för deltagande kvinnor och män  

och

– en förbättrad och mer utvecklad arbetsorganisation på arbetsplatsen.

Projekten kan starta från 1 januari 2022 och beräknad sluttid är 30 april 2023. Ett kort och intensivt genomförande.

Informationsmöte blir det digitalt den 1 september kl. 09.00 – 11.00. Anmälan görs på kalendersidan . Sista anmälningsdag den 30 augusti.

Vi vill också passa på flagga för Temaplattformen Hållbart Arbetsliv och deras rapport om Strategisk kompetensförsörjning. Rapporten tar upp framgångsfaktorer och forskning kring strategisk kompetensutveckling.