Öppen utlysning kompetensutveckling – Stockholm

29 augusti 2021

Öppen utlysning i Stockholm inom programområde 1 – Kompetensutveckling av anställda.

Svenska ESF-rådet lyser ut 39 miljoner kronor till projekt som ska bedrivas i Stockholmsregionen. Krav på medfinansieringen är 33 procent.

Utlysningen är öppen för projekt som är inriktade på att stärka kompetensen hos sysselsatta utifrån arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov. Den efterfrågar projekt som genomför kompetensutvecklingsinsatser till anställda. Det kan röra sig om nya satsningar eller ett tillämpande av redan kända koncept med påvisade goda resultat.

Projekten kan starta tidigast den 13 december 2021 och senast den 30 december 2021. Avslut kan senast vara den 30 april 2023 om inte Svenska ESF-rådet fattar särskilt beslut om möjligheter till förlängning av projekt och uppgradering av projektens budget.

Utlysningen genomförs under förutsättning att regeringen beslutar om ekonomiska ramar för att verkställa utlysningen.

Länk till utlysningen

Informationsmöten

Stödmaterial inför en ansökan

Du kan läsa mer om att ansöka om medel och förutsättningar för att bedriva socialfondsprojekt på vår hemsida.

Att ansöka om medel

Att bedriva socialfondsprojekt

Ta gärna del av kortversionen av rapporten Strategisk kompetensförsörjning: En kunskapsöversikt och analys av utvalda ESF-projekt. I den beskrivs förutsättningar för att nå framgångsrik kompetensutveckling.

Strategisk kompetensförsörjning för hållbart arbetsliv

Mer stödmaterial för att ta fram ansökan kommer att publiceras här.

Kontakt

Louise Andersson, regional samordnare, 08-457 33 17

Ellinor Gullberg, regional samordnare, 08-457 33 15

Christina Hanström, ekonom, 08-457 33 11

Du når oss på e-post: förnamn.efternamn@esf.se.