information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Kommande utlysning: A1 – Kompetensutveckling för yrkesverksamma i små och medelstora företag

10 juni 2022

Region: Norra Mellansverige

Aktörer som kan söka medel: Projekten kan drivas av en projektägare som koordinerar projektet med syftet att arbetsgivare och anställda på flera små och/eller medelstora företag får kompetensutvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara en branschorganisation, en klusterorganisation, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, en offentlig aktör eller andra näringslivsfrämjande aktörer som har möjlighet att driva projekt för målgruppen. Projekten kan sträcka sig över hela eller delar av region Norra Mellansverige, eller vara geografiskt lokalt avgränsat som i en kommun. 

Preliminär utlysningsperiod: 1-30 september 2022

Belopp: 60 miljoner