information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Information om kommande utlysningar i Östra Mellansverige

4 juli 2022

ESF-rådet i Östra Mellansverige planerar att publicera två utlysningar inom ESF+ under hösten 2022. Utlysningsperioden planeras vara den 1 till och med 30 september 2022 och möjlig projektstart blir från januari 2023.

Utlysning A1: Kompetensutveckling för sysselsatta i Östra Mellansverige

Utlysningen ska bidra till att stärka kompetensen hos sysselsatta kvinnor och män i offentlig, ideell och privat sektor i Östra Mellansverige.

Stödsökande kan vara organisationer, myndigheter och andra arbetsgivare inom privat, idéburen och offentlig sektor. Det kan också vara samarbetsorganisationer, som exempelvis bransch-, arbetsgivare- eller medlemsorganisationer, eller regionala eller kommunala näringslivsenheter, vilka tar på sig rollen som intermediärer och håller samman insatserna för flera arbetsplatser.

Preliminärt belopp att utlysa: 65 miljoner kronor

Utlysning A2: Underlätta inträde på arbetsmarknaden i Östra Mellansverige

Utlysningen ska bidra till att öka övergångarna till arbete eller studier. Insatserna ska syfta till att kvinnor och män (13 – 64 år) som står långt från arbetsmarknaden kommer i varaktigt arbete, närmare arbetsmarknaden eller till unga kvinnor och män som behöver stöd för att fortsätta sina studier eller återgå till studier eller arbete.

Stödsökande kan vara t ex offentlig sektor, idéburen sektor eller andra organisationer som har koppling till målgruppen.

Preliminärt belopp att utlysa: 113 miljoner kronor

Samverkan och medfinansiering:

Ett viktigt medskick är att så snart som en projektidé finns kontakta medfinansiärer för dialog. Om målgruppen är inskriven hos Arbetsförmedlingen behöver en avsiktsförklaring förankras centralt hos Arbetsförmedlingen.

För mer detaljer kring kommande utlysningar är du välkommen att anmäla dig till vårt regionala lanseringsevent av det nya socialfondsprogrammet ESF+ på Östra Mellansveriges regionsida.

För stöd och dialog kontakta ESF-rådet i ÖMS på 020-33 33 90 eller ostramellansverige@esf.se