20 april 2021

Undrar du vilka bilagor och vilken dokumentation som ska bifogas ansökan?

Bilagor som ska skickas med er ansökan:

 • Missiv – Bekräftelse av ansökan (med behörig företrädares underskrift) Här finns bekräftelsebrevet
 • Förändringsteori Här finns ESF-rådets mall
 • Medfinansieringsintyg från medfinansiären (ESF-rådet har ingen mall)
 • Inköpspolicy
 • Eventuella samverkansavtal (bifogas i förekommande fall)
 • Förteckning över det ni har för avsikt att köpa in

Information om resurseffektivitet:

 • Hur mycket tid ska personalen ägna åt deltagarna -med deltagarna hands on? (alltså, bort med OH-tid, planering, personalmöten med mera) Svara i timmar eller %.
 • Hur mycket tid ska (eventuell) extern tjänst ägna åt deltagarna? – med deltagarna hands on? Svara i timmar eller %.
 • Hur många deltagare ska i genomsnitt vara med samtidigt i projektaktiviteterna?

Några kom-ihåg:

 • Arbetstid beräknas på 10,71 månad per år
 • Varje deltagare ska verifiera sin närvaro varje månad (rutiner för deltagarredovisning behövs).
 • Stödsökande kan bara själv medfinansiera genom ”kontant medfinansiering från projektägaren”.

Har du frågor vänligen e-posta till ovrenorrland@esf.se så hjälper vi dig.