Ny utlysning inom region Norra Mellansverige

31 mars, 2021

Inom kort kommer Svenska ESF-rådet att lysa ut medel inom region Norra Mellansverige. Utlysningen kommer att vara inom programområde 1, Kompetensförsörjning, mål 1:1 Kompetensutvecklande. Projekt som beviljas medel förväntas arbeta med kompetenshöjande insatser för anställda med målsättning att deltagande män och kvinnor stärker sin ställning på arbetsmarknaden.