Workshop i makroregionalt samarbete

TESTA MAKROREGIONALT SAMARBETE – workshop den 18 januari 2022 – DIGITALISERING OCH INTERNATIONALISERING

Hjärtligt välkommen till 2022 års första workshop i programserien kring internationell samverkan i Norden och Östersjöregionen. Temat är DIGITALISERING och workshopen äger rum den 18 januari kl. 13.00 till 15.30. Workshopen genomförs digitalt med hjälp av ZOOM och MURAL.

Målgrupp är strategiskt utvecklingsansvariga i myndigheter och organisationer, förtroendevalda, förvaltningschefer eller motsvarande.

Mer information i det bifogade programmet.

Registrering sker via denna LÄNK och senast den 10 januari.

Eventuella frågor besvaras av Anders Bergström, e-post: anders.bergstrom@norden.se.

Arrangeras av:
Svenska institutet
Tillväxtverket
Föreningen Norden
Universitets- och högskolerådet
Jordbruksverket
Svenska ESF-rådet

God Jul och Gott Nytt År!

Tid: tisdag 18 januari kl. 13:00–15:30