information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Västsverige: Att kompetensutveckla sig genom krisen

Svenska ESF-rådet i Västsverige bjuder in till en halvdag om kompetensförsörjning för anställda kvinnor och män genom projekt som finansieras av Europeiska Socialfonden.

Under denna digitala konferens presenteras praktisk information, erfarenheter från relevanta aktörer samt nya perspektiv som rör kompetensförsörjningsfrågan. Efter konferensen kommer det finnas möjlighet till individuella projektidémöten med medarbetare på Svenska ESF-rådet.

Datum: Tisdag den 11 maj 2021
Tid: 09.00 – 12.00
Plats: Digitalt (länk skickas i efterhand)
Sista anmälningsdag: 10 maj 2021.

Program

09.00 – 09.20
Inledning och information om aktuella utlysningar

Svenska ESF-rådet i Västsverige välkomnar till dagens digitala konferens och berättar om möjligheterna att ansöka om finansiering från Europeiska Socialfonden. Under våren 2021 ska flera av Svenska ESF-rådets regioner öppna utlysningar där det går att ansöka om medel för att bedriva kompetensutvecklingsprojekt. I denna inledning beskrivs ansökningsprocessen, vilka förutsättningar som gäller samt hur man genomför ett socialfondsprojekt.

09.20 – 10.00
Kunskapsöversikt från tidigare kompetensutvecklingsprojekt

Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Tillsammans med Svenska ESF-rådet samverkar man för att bidra till ett effektivare genomförande av Europeiska socialfonden i Sverige. Som en del i detta har Forte undersökt utvalda socialfondsprojekt som arbetat med kompetensförsörjning. Genom analyser av dessa projekt har man kunnat ta fram en kunskapsöversikt som bl.a. redogör för framgångsfaktorer, möjligheter och utmaningar i initiativ som rör kompetensförsörjning. Forskaren Caroline Jarebrant från RISE  var med i framtagandet av kunskapsöversikten och berättar om rapportens resultat i sin presentation.

10.10 – 11.10
Presentationer från pågående socialfondsprojekt
Situationen på svensk arbetsmarknad gjorde att regeringen i april 2020 beslutade att omfördela 300 miljoner kronor till en omedelbar utlysning av medel från Europeiska socialfonden. Syftet med utlysningen var att erbjuda kompetensutveckling för kvinnor och män inom branscher som påverkats hårt av coronapandemin. Två projekt från Västsverige beviljades sammanlagt 45 miljoner kronor för att genomföra kompetensutvecklingsinsatser i Västra Götaland och Halland. De startade sina projekt sommaren 2020 och kan nu dela med sig av erfarenheter och kunskaper från projektens första år.

  • GR kompetensomställning är ett kompetensutvecklingsprojekt som drivs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och samverkar bl.a. med Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Business Region Göteborg. Målet med projektet är att 1750 kvinnor och män inom fordonsindustrin, handel, besöksnäring, transport, teknik/industri erhåller kompetensutveckling som stärker deras position på arbetsmarknaden.
  • Kompa Halland bedrivs av Högskolan i Halmstad, i samverkan med Region Halland, TEK Kompetens samt de sex hallandskommunerna. Projektet siktar på att leverera relevanta och skräddarsydda insatser riktat till 2000 anställda kvinnor och män på ekonomiskt utsatta företag i Halland.

11.20 – 12.00
Hur kan staten underlätta näringslivets framtida kompetensförsörjning?
Tillväxtanalys är en statlig myndighet vars uppdrag är att utveckla kunskap för tillväxtpolitiken. I ett pågående kunskapsprojekt vill man öka förståelsen för hur det offentliga genom olika styrmedel kan underlätta näringslivets framtida kompetensförsörjning. Inom detta arbete utreder man hur andra länder använder offentliga insatser för att underlätta företags strategiska arbete med kompetensförsörjning, personalutbildningars betydelse för kompetensutvecklingen på arbetsmarknaden samt företags syn på kompetensförsörjning och livslångt lärande. Projektledare Maria Bond berättar mer om detta kunskapsprojekt.

12.00 – 15.00
Projektidémöten
Efter konferensen kommer det finnas möjligheter till enskilda möten med samordnare på Svenska ESF-rådet. Här kommer man kunna ställa frågor som rör ansökningsprocessen samt det praktiska genomförandet av socialfondsprojekt. Man kan också presentera eventuella idéer på projekt och få feedback direkt. Mer information om hur man anmäler sig för ett projektidémöte ges under konferensen.

 

Vi kommer att skicka en länk till det digitala mötet till anmälda deltagare när konferensen börjar närma sig. Sista anmälningsdag är 10 maj 2021.

För frågor, kontakta:

Fedja Zunic
fedja.zunic@esf.se
031-707 73 76

Tid: tisdag 11 maj kl. 09:00–12:00