Varmt välkommen på avslutskonferens för ESF-projektet Din digitala förflyttning!

Den 23:e februari håller ESF-projektet Din digitala förflyttning som drivs av Compare en avslutskonferens för utbildningen Level Up, där 300 chefer och ledare inom offentlig sektor med inriktning hälsa-, vård och omsorg i hela Sverige stärkt sin digitala kompetens – oavsett tidigare förkunskaper.

Genom utbildningen har projektet samlat många värdefulla insikter som vi ser kan vara till stor nytta för många, och vi vill därför gärna bjuda in alla som vill att delta. Bland annat kommer deltagare från utbildningen dela med sig av sina viktigaste lärdomar och diskutera hur dessa kan föras vidare inom sina organisationer.

Utbildningen har också resulterat i en E-bok vars syfte är att ta tillvara och sprida det fantastiska resultat som Level Up – och dess deltagare – har bidragit med. Dess innehåll skall vara lättförståeligt och skapa värde både för tidigare deltagare i Level Up och andra som vill få ta del av insikter för att påbörja eller fortsätta sin egen digitala resa. E-boken kommer att färdigställas och presenteras under projektets avslutskonferens den 23 februari och kommer därefter finnas tillgänglig för bredare distribution.

Level Up är ett ESF-finansierat utbildningsinitiativ inom ESF- projektet Din digitala förflyttning.
Avslutskonferensen är öppen för alla och kommer hållas digitalt. Ingen anmälan krävs. Läs mer på compare.se.

Var: Digitalt, länk till mötet hittar du här: https://www.compare.se/kalender/avslutskonferens-for-level-up/

När: 23:e februari 13.30-15.00

Avslutskonferens för ESF-projektet Din digitala förflyttning!

Avslutskonferensen är öppen för alla och kommer hållas digitalt. Ingen anmälan krävs. Läs mer på compare.se. alternativt se länk i brödtexten här.

Tid: torsdag 23 februari kl. 13:30–15:00

Plats: Digitalt