Välkommen att diskutera er projektidé i Västerbotten

Har ni en projektidé som ni vill söka finansiering för? I så fall kan ni boka in en tid för att träffa Svenska ESF-rådet och Region Västerbotten.

Möte tidig projektidé

Svenska ESF-rådet och Region Västerbotten erbjuder er som sökande ett tillfälle att träffa båda parter för gemensam diskussion om er projektidé. Dessa tillfällen inträffar den 22 augusti i Region Västerbottens lokaler på Köksvägen 11 i Umeå. Det går även att delta digitalt.

Om utlysningarna

Utlysningarna för ansökan om EU-finansiering stänger den 12 september.

De programområden som kommer att vara sökbara är:

  • Insatser till individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden
  • Öka kapaciteten i den glesa geografin

För inriktning och avgränsning inom de olika målen, se utlysningstexter.

Den medfinansiering som inte söks från Svenska ESF-rådet via denna utlysning behöver utgöras av egen finansiering från sökande och projektparter, nationella medel, regionala tillväxtmedel (anslag 1:1) eller medel från andra externa aktörer.

För medfinansiering från Region Västerbotten till den aktuella utlysningen är sista ansökningsdag den 13 september.

Mötets upplägg

Vi avsätter 50 minuter per möte. Börja med att presentera ert projekt kort, max 10–15 minuter. Därefter går vi igenom upplägg, innehåll, samt nästa steg i processen.

Anmälan

Nedan anger ni önskemål på tid samt om ni önskar delta fysiskt på plats eller digitalt. Har ni svårt att hitta tid som passar vänligen skicka ett mejl till ovrenorrland@esf.se så kan vi se om vi kan hjälpa till. Om ni har valt att delta digitalt, kommer en länk att skickas ut till er via mejl i god tid innan.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Meddela oss vilken tid på dagen ni önskar.
Vill du delta fysiskt eller digitalt?
GDPR
Dina personuppgifter kommer endast att användas för kommunikation om evenemanget och raderas när evenemanget är över. Mer information om hur Svenska ESF-rådet behandlar personuppgifter, vilka rättigheter registrerad har, kontaktuppgifter till dataskyddsombudet samt möjlighet att klaga till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) hittar du på vår GDPR-sida.

Tid: torsdag 22 augusti kl. 09:00–15:00

Region: Övre Norrland

Plats: Region Västerbotten , Köksvägen 11 , Umeå

Sista anmälningsdatum: 2024-08-20

Antal anmälda: 2