Välkommen att diskutera er projektidé i Norrbotten

Har ni en projektidé som ni vill söka finansiering för? I så fall kan ni boka in en tid för att träffa Svenska ESF-rådet och Region Norrbotten.

Möte tidig projektidé

Svenska ESF-rådet och Region Norrbotten erbjuder er som sökande ett tillfälle att träffa båda parter för gemensam diskussion om er projektidé. Dessa tillfällen inträffar den 26 augusti i Svenska ESF-rådets lokaler på Västra Varvsgatan 18 i Luleå. Det går även att delta digitalt.

Om utlysningarna

Utlysningarna för ansökan om EU-finansiering stänger den 12 september.

De programområden som kommer att vara sökbara är:

  • Insatser till individer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden
  • Öka kapaciteten i den glesa geografin

För inriktning och avgränsning inom de olika målen, se utlysningstexter.

Den medfinansiering som inte söks från Svenska ESF-rådet via denna utlysning behöver utgöras av egen finansiering från sökande och projektparter, nationella medel, regionala tillväxtmedel (anslag 1:1) eller medel från andra externa aktörer.

För medfinansiering från Region Norrbotten till den aktuella utlysningen är sista ansökningsdag den 12 september.

Mötets upplägg

Vi avsätter 50 minuter per möte. Börja med att presentera ert projekt kort, max 10–15 minuter. Därefter går vi igenom upplägg, innehåll, samt nästa steg i processen.

Anmälan
Nedan anger ni önskemål på tid samt om ni önskar delta fysiskt på plats eller digitalt. Har ni svårt att hitta tid som passar vänligen skicka ett mejl till ovrenorrland@esf.se så kan vi se om vi kan hjälpa till. Om ni har valt att delta digitalt, kommer en länk att skickas ut till er via mejl i god tid innan.

Varmt välkomna!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Jag önskar delta
GDPR
Dina personuppgifter kommer endast att användas för kommunikation om evenemanget och raderas när evenemanget är över. Mer information om hur Svenska ESF-rådet behandlar personuppgifter, vilka rättigheter registrerad har, kontaktuppgifter till dataskyddsombudet samt möjlighet att klaga till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) hittar du på vår GDPR-sida.

Tid: måndag 26 augusti kl. 09:00–15:00

Region: Övre Norrland

Plats: Västra Varvsgatan 18, Luleå

Sista anmälningsdatum: 2024-08-23

Antal anmälda: 0