Uppföljande informationsmöte Innovativ arbetsmarknadsetablering inom Programområde E

Sammanfattning om utlysningens bakgrund och inriktning, frågeställningar till ekonom från Svenska ESF-rådet samt dialog om social innovation med Kompetenscenter för social innovation.

Uppföljande informationsmöte Innovativ arbetsmarknads-etablering

Datum: 2023-05-24 Tid: 10.00-12.00

Tid: onsdag 24 maj kl. 10:00–12:00

Region: ESF Nationellt

Plats: Digitalt