information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Stiftelsen Activa bjuder in till slutkonferens för ESF-projektet Från Nyanländ till medarbetare

Projekt Från Nyanländ till medarbetare har utvecklat en ny samverkansmodell mellan verksamhet försörjning, arbetsmarknad, SFI och Activa som intermediär. Samverkansgruppen har haft ett nära samarbete för att tillsammans stötta deltagaren i samma riktning- att närma sig arbetsmarknaden och att öka språkprogressionen.

Målgruppen har varit kvinnor som läser SFI på B1-nivå med låg språkprogression och ev tilläggsproblematik. Projektet har vänt sig till kvinnor har haft svårigheter att ta sig från B-nivå till C-nivå.

Deltagarna har fått ett individuellt stöd utifrån sina behov av en arbetskonsulent samt en ny roll som kallas språkutvecklare. SFI-undervisningens innehåll har gjorts mer arbetslivsinriktat och kombineras med en språkpraktik på den öppna arbetsmarknaden. Dessutom har deltagarna haft arbetsmarknadskunskap ett pass per vecka.

Genomförandefasen avslutas 30/4 2022, så flertalet elever är fortfarande inskrivna i projektet. Hittills har 16 av 23 deltagare avslutats med anledning av att de nått kunskapskraven för att övergå till C-nivå. (Utöver dessa finns också andra exempel positiva avslut).

Projektet har sedan projektansökan skrevs tagit sikte på implementering.

Program för slutkonferens

12.00 Lunch

13.00 Programmet börjar – Välkomna!
Information om projektet (inklusive fikapaus)

  • En ny samverkansmodell har utvecklats
  • Aktiviteter
  • Utfall
  • Implementeringsprocessen från projektägaren och kommunens sida
  • Den externa utvärderingen presenterar framgångsfaktorer

16.00 Avslut

Länk till anmälan:
https://forms.gle/WvGCkRTWXUFRk69h7

Sista anmälningsdag 23 mars 2022.

Vid frågor kontakta projektledare Emelie Andersson
emelie.andersson@s-activa.se

Plats: Elite Stora Hotellet, Drottninggatan 1, Örebro

Sista anmälningsdag 23 mars 2022. Kostnadsfri anmälan.

Tid: torsdag 21 april kl. 12:00–16:00