Spridningsseminarium MIA Vidare (3/3): Projektgenomförande och implementering

MIA som under flera år varit Sveriges största socialfondsprojekt går i mål december 2022.

Under tre digitala spridningsseminarier berättar MIA om projektets framgångsfaktorer. Om hur människor tar plats på arbetsmarknaden med hjälp av deltagarinflytande, samverkan och aktivt arbete med jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet.

Men även om vad som mer behöver göras för att ta itu med de utmaningar som fortsatt finns i välfärds-Sverige.

De tre seminarierna kommer ges mellan kl 9-10. Teknisk in-check från 8.45. Här nedan ser du datum, teman och anmälningslänkar.

27/10 Metoder och arbetssätt
https://events.magnetevents.com/Event/metoder-och-arbetssatt-i-mia-50142/

24/11 Samverkan och strukturella hinder
https://events.magnetevents.com/Event/samverkan-och-strukturella-hinder-i-mia-50144/

15/12 Projektgenomförande och implementering
https://events.magnetevents.com/Event/projektgenomforande-och-implementering-i-mia-50153/

Vid frågor och funderingar kontakta projektchef för MIA Vidare, Maria Rösby, på miapl@haninge.se.

Tid: torsdag 15 december kl. 08:45–10:00

Plats: Digitalt