Spridningskonferens Move On

Varmt välkommen till ESF-projekt Move On:s spridningskonferens!

ESF-projekt Move On startade i januari 2021 och avslutas inom ESF den 28 februari 2023. Projektet fortsätter under resterande del av året inom Finsam Göteborg. Syftet med denna konferens är att sprida projektets lärdomar och bidra till ökad kunskap kring behoven för målgruppen anställda som är sjukskrivna med komplex problematik.

När: Onsdag den 22 februari kl. 8.30 – 12.00
Var: Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg eller digitalt

Anmäl dig här senast den 10 februari!

Program

8.30-9.00 – Mingelfrukost
9.00-9:10 – Välkomna!
9:10-10:00 – Move On:s resultat, arbetssätt och deltagararbete
10:00-10:20 – Nätverksfika – mingla och prata med någon ny person du inte träffat tidigare!
10:20-11:05 – Externa utvärderare reflekterar
11:05-11:50 – Diskussion med parterna – Vilka utmaningar finns att arbeta med sjukskrivna anställda med komplex problematik?
11:50-12:00 – Sammanfattning av konferensen

Moderator: Magnus Simonsson

Välkommen

Välkommen på spridningskonferens!

Tid: onsdag 22 februari kl. 08:30–12:00