Sociala innovationer och Europeiska socialfonden i Skåne och Blekinge

Svenska ESF-rådet Sydsverige bjuder in till möte för samtal och reflektion om hur sociala innovationer kan bidra till effektiva lösningar för samhällsutmaningar. Hur kan sociala innovationer vara en del i genomförandet av Europeiska socialfonden + i Sydsverige?

Har er organisation innovativa förslag på hur regionens sociala samhällsutmaningar kan mötas? Vill ni vara med ett i samtal om vad som behövs för att uppmuntra aktiv inkludering? Mötet syftar till att öka en kommande regional utlysnings relevans och effektivitet för att möta samhällsutmaningar genom social innovation. Mötet bjuder också in till samtal om vilka behov en kommande regional utlysning i programområde A kan fylla.

Vi hoppas att mötet kan aktivera aktörer från både civilsamhälle, näringsliv, offentlig sektor och akademi. Genom mötet vill vi ge utrymme för möten och framtida samverkan mellan både kända och nya aktörer i socialfondssammanhang. För att lösa komplexa samhällsutmaningar behöver nytänkande lösningar utvecklas i samverkan mellan aktörer med olika perspektiv.

Välkommen till en dag där vi öppnar upp för dialog om ESF-rådets utlysning, och effektiva lösningar på samhällsutmaningar i regionen.

Om du är intresserad av detta evenemang, men inte har anmält dig i tid så är du välkommen att kontakta anna-lena.wessman@esf.se för att se om det är möjligt att göra en sen anmälan.

Sista anmälningsdatum har passerats för detta event.

Tid: torsdag 9 november kl. 10:00–14:30

Plats: Restaurang Kvarnen, Spannmålsgatan 9, 291 32 Kristianstad

Sista anmälningsdatum: 2023-11-06

Antal anmälda deltagare: 37