Slutkonferens projekt STEG

Länk till konferensen: https://youtu.be/2YeGOoKhekk

Tid: onsdag 23 mars kl. 09:00–15:00

Plats: Digitalt