Slutkonferens PIK – Premiär i kommun

PIK-projektet startades augusti 2019 och avslutas nu vid årsskiftet 2022. Konferensen är till för att sprida projektets lärdomar. PIK har haft som syfte att pröva och utveckla verksamhetsmetoder kring arbetet med målgruppen utrikesfödda mellan 20 och 64 år i Härryda och Alingsås kommuner. Projektets övergripande mål har varit att få 50% av dessa i egenförsörjning genom arbete och/eller studier eller att komma ett steg vidare för att bryta utanförskap från den svenska arbetsmarknaden.

Tid: torsdag 19 januari kl. 13:30–16:00

Plats: Digitalt