information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Slutkonferens för projektet Progress

Projektet delar med sig av deras resa och berättar om nya arbetssätt inom individsamverkansteam i Halland. Projektet Progress har skapat en gruppverksamhet och en sammanhållen rehabiliteringsprocess utifrån BIP-forskningen för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Syftet med projektet Progress har varit att stödja kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden för att nå arbete, studier eller att närma sig arbetsmarknaden. Progress har byggts utifrån kunskapen från den omfattande forskningsstudie som genomförts av Vaeksthusets Forskningscenter och deras beskaeftigelses indikatorprojekt (BIP).

Målet med projektet har varit att stärka de fem Individsamverkansteamen i Halland med en gruppverksamhet och arbetssätt utifrån Vaeksthusets forskningsresultat med till exempel parallella insatser, tron på jobbchansen och handledarens viktiga roll.

Progress har från början varit ett implementeringsprojekt med målsättning att verksamheten efter projektavslut fortsätter inom Individsamverkansteamen – och så blir det!

Projektet avslutas men arbetssättet vi prövat lever kvar i individsamverkansteamen i Halland!

Anmäl dig på Samordningsförbundet Hallands webbplats senast 1 mars

Sista anmälningsdag är 1 mars. Länk till eventet får du efter anmälan.

Tid: fredag 3 mars kl. 09:00–11:00

Plats: Digitalt