Slutkonferens för projektet 14 45 87 Vägar till egen försörjning

Jämtlandsprojektet 14 45 87 Vägar till egenförsörjning handlar om att utveckla former för att stödja de som står längst ifrån arbetsmarknaden i en process mot arbete och egen försörjning. Projektet drivs av region Jämtland Härjedalen tillsammans med sju av länets kommuner.

Nu bjuder projektet in till en slutkonferens för att diskutera förhållningssätt till arbetet med målgruppen och vilka lärdomar de har samlat. Det blir en förmiddag med intressanta presentationer och panelsamtal där även utvärderaren Klyo AB presenterar vilka resultat och effekter som har uppnåtts.

För mer information och anmälan klicka på dokumentet här nedan. Anmälan sker senast den 14 maj 2022.

Klicka här för att anmäla dig.

Klicka här för att läsa mer om projektet.

Välkommen!

 

Tid: torsdag 19 maj kl. 09:30–12:00

Plats: Digitalt