Slutkonferens för ESF-projektet Vägar framåt- för ökad utbildningsnivå och hälsa bland unga

Den 16 november bjuder vi in till slutkonferens för ESF-projektet “Vägar framåt- för ökad utbildningsnivå och hälsa bland unga”

Region Västmanland har, tillsammans med fyra kommuner, arbetat aktivt med ESF-projektet “Vägar framåt” i två år. Projektet fokuserar på hälsa och lärande med utgångspunkt i ett ömsesidigt samband mellan hälsa och skolframgång. Skolframgång har en stark inverkan på individers framtida livsvillkor, möjlighet att försörja sig själva och leva ett bra och självständigt liv.

Välkommen att ta del av insikter och kunskap som sträcker sig allt från förebyggande till åtgärdande arbete kopplat till barn och unga i åldern 15-29 år.

Evenemanget kommer ske på plats på Elite i Västerås med begränsade platser samt även sändas digitalt.

Du kan säkra din plats genom att anmäla dig redan nu!

Anmälan och frågor går via Region Västmanland.

Tid: onsdag 16 november kl. 08:30–16:30

Plats: Digitalt