Slutkonferens ESF-projektet Min Framtid med Rädda Barnen

Inbjudan slutkonferens Min Framtid

Kan individuellt anpassat stöd ge resultat?
En digital konferens om ökad egenmakt och etablering i samhället för utrikesfödda ungdomar.

 

Välkommen till slutkonferens för ESF-projektet Min Framtid med Rädda Barnen

Genom individanpassat stöd har omkring 500 utrikesfödda ungdomar börjat studera, slutfört sina studier eller fått en anställning.
Under konferensen presenterar Rädda Barnen deras metoder och resultat. Ni får höra deltagarnas reflektioner om hur de upplevt projektet och Rädda Barnen berättar om arbetssätt och struktur som varit framgångsrik för att nå projektets målsättning.

I samtal med medarbetarna diskuteras bemötande och förhållningssätt mot målgruppen och vilka lärdomar som tas med.

Apel AB som är projektets externa utvärderar presenterar resultat från enkätundersökningar och intervjuer som gjorts under projekttiden.

Varmt välkomna önskar Rädda Barnen

Anmälan senast 15 november till:
maria.cecilia.johansson@rb.se
Ange:
  • Organisation
  • Namn
  • Telefon
  • E-post

 

Om du har några frågor kontakta gärna:
Johanna Karlsson, projektledare Min Framtid
E-post: johanna.karlsson@rb.se

 

 

Sista anmälningsdatum har passerats för detta event.

Tid: måndag 22 november kl. 13:00–15:00

Sista anmälningsdatum: 2021-11-15