Slutkonferens Digitalt medarbetarskap

Solna stads ESF-projekt Digitalt medarbetarskap har i mer än tre år arbetat med att höja den digitala kompetensen hos medarbetare och chefer samt skapa en hållbar organisation för ständig adekvat digital utveckling.

På slutkonferensen delar de med sig av hur de har arbetat i projektet och vad projektet gett för resultat.

Slutkonferensen hålls digitalt. Sista dag för anmälan är den 18 februari.

Länk till anmälan.

Tid: tisdag 22 februari kl. 13:30–15:00