Slutevent REACT-EU Industrilyft!

Projektet Industrilyftet ger anställda på små och medelstora industriföretag en chans att stärka sin ställning på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling. I projektet deltar både små och medelstora företag från olika delar av Västmanland: Västerås, Kolbäck, Surahammar, Kungsör, Fagersta, Köping eller Hallstahammar. Vissa företag är även verksamma utanför länet. Projektet pågår mellan den 10 juni 2022 och 30 april 2023. Projektet bjuder in till en digital träff för att sammanfatta projektet och dra viktiga lärdom inför framtida satsningar.

Anmälan sker via:

Region Västmanland – Slutevent: React-EU Industrilyft (powerinit.com)

Kort agenda:

  • Sammanfattning av – REACT Industrilyft
  • Återblick från hur flera av företagen upplevt REACT industrilyft (innan, under och vad som händer efter projektets slut).
  • Paus
  • Föreläsning om kulturella relationers betydelse för företagens framgång.

Målgruppen för sluteventet är de deltagande företagen, kollegorna på Region Västmanland samt ESF-rådet – och alla andra som är intresserade av att få veta mer om projektet.

Läs mer om projektet här  https://regionvastmanland.se/utveckling/utvecklingsomraden/naringslivsutveckling/strategiska-insatser/kompetensforsorjning/industrilyftet/

Glöm inte att anmäla dig För att kunna delta på sluteventet, behöver du anmäla ditt deltagande. Länken till eventet skickas sedan till dig via e-post, senast på morgonen den 21 april.

Tid: fredag 21 april kl. 10:00–11:30

Plats: Digitalt