Spridningskonferens för projektet Ångemodellen

Ångemodellen har pågått sedan februari 2020. Nu bjuder projektet in till en spridningskonferens för att sammanfatta arbetet med att utveckla insatser för att motverka långtidsarbetslöshet och utanförskap. De berättar om projektets resultat och arbetet framåt. Några av våra deltagare berättar om sin resa från försörjningsstöd till egen försörjning eller studier.

Klicka här för att se konferensen digitalt: https://www.ange.se/4.1fc96f7a15aa40b071a5edd.html

Om projektet:

Ångemodellen är en fortsättning på en långsiktig utveckling av kommunens arbete med arbetsmarknadsåtgärder och till mycket stor del bygger på erfarenheter från tidigare projekt samt på samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten.

Målet för projektet är bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att kvinnors och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas.

I projektet utvecklar vi en hållbar arbetsmodell för att öka inkludering på arbetsmarknaden samt för att minska fattigdom. Målgruppen i projektet är personer som har en svag anknytning till arbetsmarknaden.

Läs mer om Ångemodellen här

Tid: torsdag 15 september kl. 09:00–11:00

Plats: Digitalt