Save the date – Slutkonferens för Mer mat fler jobb

Livsmedelsstrategin i praktiken – 3 års projektarbete visar vägen

Två projekt med namnet Mer mat fler jobb startade 2018, båda med livsmedelsstrategin som utgångspunkt och med finansiering från Svenska ESF-rådet. Projektens syfte är att företag inom gröna näringar och livsmedelsindustrin ska utvecklas, växa och hitta rätt arbetskraft så att mer livsmedel kan produceras i Sverige. Arbetsförmedlingen och Lantbrukarnas Riksförbund är projektägare. Livsmedelsföretagen och Krinova är också aktörer i projekten.

Under den gemensamma slutkonferensen kommer projektens arbeten och resultat redovisas. Konferensen är en hybrid konferens. Den kommer att äga rum på Europahuset i Stockholm och i en digital kanal.

Länk till digitalt deltagande: Mer mat – fler jobb avslutningskonferens – YouTube

Tid: onsdag 18 maj kl. 09:00–12:00

Plats: Digitalt