Inspirationswebbinarium – Norrland behöver arbetskraft. Hur ökar vi förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv?

Tisdagen den 22 februari kl. 10-11 bjuder Svenska ESF-rådet in till ett digitalt inspirationswebbinarium.  Syftet är att berätta om vilka medel som finns, samt få i gång en dialog kring hur dessa gör mest nytta.

ESF-rådet har gått in i en ny programperiod för åren 2021–2027. Det nya socialfondsprogrammet har fått namnet ESF+ då det tillkommit ett nytt programområde, Social innovation, samt att Fead nu är inkluderad i Socialfonden.

Ett av programområdena (D) fokuserar på Mellersta- och Övre Norrland och tanken är att detta ska vara ett inspirationstillfälle för hur Socialfondens medel bäst kommer till nytta.

Målet med medlen är att öka förutsättningarna att bo och verka i Norrland. Då behövs insatser som främjar en socialt hållbar utveckling. Genom Europeiska socialfonden finns nu nya möjligheter till insatser, men vad ska prioriteras?

Inspirationstimmen ger er:

 ”Ska du vara kvar här, är du dum eller?” Lotta Svensson, sociolog och forskare vid FoU Hälsingland, ger en kortare föreläsning om sin forskning kring barn och ungdomars livsvillkor på landsbygden

Panelsamtal mellan Lotta Svensson, Po Tidholm (journalist), Malin Ylinenpää (programansvarig Övre Norrland, Tillväxtverket) och Erik Bergqvist, (socialdemokratisk Europaparlamentariker) och leds av moderator Nedjma Chaouche.

Det kommer också ges möjlighet till dig som publik att komma med inspel och frågor till panelen.

 Länk till sändning: https://www.youtube.com/watch?v=rtJrntSF6Yo

Sista anmälningsdatum har passerats för detta event.

Tid: tisdag 22 februari kl. 10:00–11:00

Sista anmälningsdatum: 2022-02-20

Antal anmälda deltagare: 0