Hur kan socialfonden vara en aktör i kris?

Spara tisdagen 17 oktober 13.00 – 16.00 i din kalender. Då kommer Svenska ESF-rådet arrangera ett event för att diskutera hur socialfonden kan vara en aktör i kris. Svenska ESF-rådet har spelat en betydande roll under både pandemin och kriget i Ukraina. Det främsta fokuset har varit att mildra de socioekonomiska konsekvenserna av pandemin genom att stötta arbetsmarknaden, utbildning och social inkludering.

Men hur ska Europeiska socialfonden användas för framtida kriser? Och hur kan den användas förebyggande så att vi i Sverige står väl rustade när nästa kris tornar upp sig?

Vi kommer ha representanter från bland annat Svenska ESF-rådet, EU-kommissionen och Arbetsmarknadsdepartementet. Vi kommer även få ta del av projektexempel och lyssna på utvärderingar. Eventet kommer att programledas av Nedjma Chaouche som har en bakgrund som journalist på SVT.

Eventet startar kl 13 så var där i god tid innan.

Plan 4 sektion D, sal New York. World trade center, klarabergsviadukten 70, Stockholm.

För er på plats kommer det att finnas wraps att äta från kl 12 och fika kommer att serveras i pausen.

 

Deltar du på eventet digitalt?

Sändningen startar klockan 13:00 via följande länk: https://www.youtube.com/live/oEnV0xefcEo?si=_11JVUc2Q4V3XCoK

 

Program

 • EU-kommissionen inleder med att prata om socialfonden i kris på EU nivå.
 • Hur har socialfonden använts vid tillfälliga kriser i Sverige? Svenska ESF-rådet förklarar olika insatser som gjorts.
 • Projektpresentationer av “Ukraine Competence Program” (UCP) och Arbetsförmedlingens “Kickstart React-EU”.
 • Paus med fika
 • Hur har det gått? Diskussion med utvärderare
 • Paneldiskussion – hur ser vi socialfonden som verktyg i kris framåt?
  • Håkan Forsberg, generaldirektör Svenska ESF-rådet
  • Sophia Metelius, statssekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
  • Viktor Wärnick, riksdagsledamot och gruppledare i arbetsmarknadsutskottet (M)

 

 

Tid: tisdag 17 oktober kl. 13:00–16:00

Antal anmälda deltagare: 217