Information och projektdialoger Övre Norrland 16 -17 augusti

Välkommen till information och tillfälle att prata projekt inom ESF+ med Svenska ESF-rådet och medfinansiering med Region Västerbotten och Region Norrbotten.

16 augusti:

  • 09-10.30  Information om publicerade utlysningar samt regional medfinansiering i Övre Norrland.
  • 13.00-15.00 Projektdialog

17 augusti:

  • 09.00-12.00 Projektdialog

Vill du prata projekt med oss så maila till ovrenorrland@esf.se och ange:

  • Förslag på två tider (hel timma inom ramen för tiderna ovan)
  • Sökande organisation /-er
  • Om ni önskar att både Region Norrbotten och Region Västerbotten medverkar.

Om ni har frågor kontakta Mats Lejon: mats.lejon@esf.se /0920 – 384 85

Tid: onsdag 16 augusti kl. 09:00 – torsdag 17 augusti kl. 12:00

Plats: Digitalt