Påverka Övre Norrlands kompetensförsörjning genom EU-medel

Den 23 maj 08.30 – 09.30 väkommnar Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket till ett möte om kompetensförsörjning i norra Sverige, med fokus på kommande utlysningar av EU-medel. Mötet inleds av Peter Larsson, regeringens samordnare vid större företagsetableringar och expansioner i Norrbotten och Västerbotten. Tillväxtverket och ESF-rådet berättar om möjligheter inom Fonden för en rättvis omställning, Regionalfonden Övre Norrland samt Socialfonden.

Anmäl er här:

Tid: tisdag 23 maj kl. 08:30–09:30

Region: Övre Norrland

Plats: Digitalt