Nätverksträff för Care-projekt i Stockholm

Jobbar du med migranter från Ukraina, kompetensförsörjning, rekrytering eller liknande? Då är du hjärtligt välkommen att delta, byta erfarenheter och nätverka!

Tid: fredag, den 16 juni, kl. 09-11.

Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm (lokal Affärsidé).

Agenda

  • Svenska ESF-rådet inleder med tillgänglig information om Fast-Care.
  • Projekten informerar
    • Kort om nuläge och resultat
    • Framåtblick utifrån målgruppens behov
  • Erfarenhetsutbyte och diskussion

 

Anmäl dig här.

Du kan läsa mer om första utlysningar inom Fast-Care här.

 

Tid: fredag 16 juni kl. 09:00–11:00