Webbinar: Sociala innovationer – ett nytt programområde inom ESF+

Direkt länk till webbinariet: https://youtu.be/2oPgy-0ZEiE

I genomförandet av Socialfondsprogrammet 2021–2027 (ESF+) finns ett tydligt fokus på social innovation, både som eget programområde (E) och som en princip som ska genomsyra hela programmet. Vad innebär social innovation, hur kan det förstås i ESF-projekt och programgenomförande och vilka projekt har Socialfonden finansierat tidigare?

Risto Raivio är senior expert på EU-kommissionens Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion. Han ansvarar för social innovation och initiativet “ESF Social Innovation+”. Risto berättar varför kommissionen har pekat ut sociala innovationer som särskilt intressant.

Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet och Anna Tengqvist, samordnare Mötesplats Social Innovation, skrev 2018 en rapport som visar att Socialfonden har stöttat social innovation ända sedan den inrättades som en av EU:s första funktioner 1957, även om själva begreppet inte började användas frekvent förrän på 2000-talet.

Tre projekt som hittills har finansierats med socialfondsmedel och letts av Svenska kyrkan, Yalla Trappan samt Samordningsförbundet Centrala Östergötland deltar.

Svenska ESF-rådets chef för nationella enheten, Jens Löf, berättar om hur programområdet är upplagt och hur det är tänkt att fungera.

Moderator: Nedjma Chaouche

Välkomna!

Direkt länk till webbinariet: https://youtu.be/2oPgy-0ZEiE

Sista anmälningsdatum har passerats för detta event.

Tid: torsdag 21 april kl. 14:00–15:00

Region: ESF Nationellt

Plats: Digitalt

Sista anmälningsdatum: 2022-04-19