Kan tjänstedesign förbättra arbetsmiljön?

Region Värmland driver projektet Experio WorkLab där målsättningen är att sänka sjuktalen och förbättra arbetsmiljön i sin egna organisation och hos 6 andra arbetsgivare. Sjukskrivningarna har ökat kraftigt i Värmland, främst inom psykiatriska diagnoser vilka särskilt drabbar kvinnor som arbetar i den offentliga sektorn med nära kontakt med individer.

Arbetsgivare har under en lång period arbetat för att minska sjukskrivningar och för att underlätta återgången till arbete. Trots tidigare försök och arbetssätt kring detta så kvarstår dock problematiken i alltför hög utsträckning.

Experio WorkLab har valt att arbeta med tjänstedesignmetoden vilket är ett verktyg för att skapa ett användar- och behovsstyrt arbetssätt. Det handlar om att idéer arbetas fram och testas löpande under processen tillsammans med personer det berör.

Nu bjuder projektet in till ett digitalt kompetensforum för att dela sina erfarenheter och insikter. Välkommen!

Klicka här för mer information och anmälan

Läs mer om projektet här

Tid: onsdag 9 februari kl. 12:30–17:00