information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

Till ansvariga för strategisk utveckling i offentlig, privat samt ideell sektor.

Välkommen att delta i en digital workshop
25 maj kl 13.00–16.00
Testa makroregionalt samarbete i praktiken
Workshoppen har fokus på EU:s Gröna giv och hur det praktiska arbetet inom
EU:s Östersjöstrategi bedrivs för att stödja det strategiska utvecklingsarbetet i
myndigheter och organisationer

Internationell samverkan krävs för hållbar regional utveckling. Makro-regionala strategier erbjuder strategiska ramverk

Dagens samhällsutmaningar är ofta komplexa och svåra att hantera för en enskild kommun, region eller land. EU:s strategi för Östersjöregionen erbjuder möjligheter till att gemensamt tackla dessa utmaningar, baserat på tvärsektoriellt, transnationellt och flernivåsamarbete.

EU:s strategi för Östersjöregionen är en av idag fyra makroregionala strategier som erbjuder ett nytt samarbetsformat, där fler aktörer kan samarbeta över nationsgränser i en långsiktig och mer flexibel samarbetsstruktur.

Strategin är organiserad i 14 tematiska områden. Inom ramen för strategin skapas långsiktiga utvecklingsplattformar, s.k. flaggskepp, där sättet att samarbeta anpassas till den valda tematiken, exempelvis i form av nätverk, tematiska arbetsgrupper och projekt.
Mer information om EU:s strategi för Östersjöregionen finns på deras hemsida.

Om workshoppen

Syftet med workshoppen är att ge deltagarna möjlighet att arbeta enligt den arbetsmetod som utvecklats inom de makroregionala strategierna. Metoden är samskapande och inkluderar deltagare från olika sektorer och styrnivåer.

Redan cirka två veckor före workshoppen gör vi en preliminär gruppindelning. Vi utgår från den tematiska inriktning som deltagarna har önskat i samband med registreringen.

Gruppdeltagarna får därefter information om indelningen och bjuds in till ett digitalt förmöte för att presentera sig för varandra och bestämma definitivt tema.
Syftet med förmötet är att effektivisera själva workshoppen. Tidpunkt bestäms i samråd med deltagarna.

Ett introduktionsseminarium ägde rum den 15 april men du behöver inte ha deltagit i det för att ha utbyte av denna workshop.
Workshoppen är mycket konkret utformad och kan, beroende av hur samarbetet genomförs, ge impulser för fortsatt framtida samarbete.

Målgruppen för seminariet är ansvariga för strategisk utveckling i myndigheter och organisationer, förtroendevalda, förvaltningschefer eller motsvarande.
Självklart är deltagare välkomna från såväl offentlig och privat sektor som från civila organisationer.

Välkommen att anmäla dig till seminariet senast den 11 maj.

Workshop (preliminärt program)
Tid 25 maj 2021
Plats Online (ZOOM)

Program

13.00 Välkommen
Introduktion av programmet och det digitala verktyget MURAL (whiteboard)

13.15 Testa på att arbeta makroregionalt

Deltagarna delas in i grupper efter den tematiska inriktning som de valt på
förhand. Grupperna har satts samman beaktande den arbetsmodell som
används i makroregionala strategier där aktörer samlas tvärsektoriellt och
baserat på flernivåsamverkan.

Grupperna arbetar med följande frågeställningar:
1. Det valda tematiska området konkretiseras.
2. Vilka perspektiv behöver integreras för att lösa denna utmaning?
3. Gör en enkel intressentanalys. Vilka aktörer behövs?

15 minuters paus ingår
Avslutande reflektioner på arbetsmetoden

14.45 Finansiering – var finns medel till transnationellt samarbete?

Vilka möjligheter till finansiering finns för de som vill arbeta på detta nya sätt?
Information om ERUF, ESF+, Interreg, Erasmus+, Nordplus, Havs- och
fiskeriprogrammet, Landsbygdsprogrammet samt Svenska institutets
stödformer. Efter generell information om programmen ges några råd om
möjlig finansiering av gruppernas förslag.

15.55 Avslutning

Hur blir man delaktig i genomförandet av strategin? Kontaktuppgifter till
policysamordnare relevanta för den gröna given.

Tid: tisdag 25 maj kl. 13:00–16:00