Inspirationsmöte – Transnationellt samarbete för stärkt kompetensförsörjning och inkluderande arbetsmarknad

Europeiska Socialfonden+ och Interreg South Baltic bjuder in till inspirationsmöte

10 oktober, 2024, kl. 10.00 – 16.00

Digital närvaro möjlig kl. 10.00 – 12.00

Svenska ESF-rådet och kontaktnoderna för Interreg Södra Östersjöprogrammet (Regionerna Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne) bjuder in till ett informativt och inspirerande möte i Växjö. Första delen av dagen går även att ta del av digitalt, andra delen är interaktivt arbete på plats.

Syfte

Att inspirera och sprida kunskap om hur vi kan arbeta med likartade utmaningar gränsöverskridande och transnationellt inom Östersjöregionen men även inom hela EU. Vi bjuder på projektexempel och information om finansieringsformer men framför allt vill vi ge regionalt överskridande möjligheter att bygga nätverk, utbyta erfarenheter och samarbeta inom kompetensförsörjningsfrågor och en inkluderande arbetsmarknad.

 

Program och anmälningsmöjligheter kommer i början av september.

Transnationellt samarbete för stärkt kompetensförsörjning och inkluderande arbetsmarknad

Europeiska Socialfonden+ och Interreg South Baltic bjuder in till inspirationsmöte.

Tid: torsdag 10 oktober kl. 10:00–16:00

Region: Småland och Öarna, Sydsverige

Plats: Elite Stadshotellet, Växjö