Innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv

Välkommen till konferensen Innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv 23 november i Malmö. Konferensen arrangeras av Mötesplats Social Innovation som ett led i deras roll som kompetenscenter för social innovation i Europeiska socialfonden.

Den gröna omställningen, den större och åldrande befolkningen och den tekniska utvecklingen, med ökad digitalisering och AI, ställer nya krav på arbete och arbetsmarknaden. Nya krav på kunskap, kompetens men också på normer, organisering, ledarskap och policys. Samtidigt står många långt ifrån svensk arbetsmarknad. Flera slutar också arbeta i förtid. Den arbetsrelaterade ohälsan, sjukfrånvaron och långtidsarbetslösheten är hög.

Många av utmaningarna är komplexa och kräver samverkan över gränser, mellan olika professioner, branscher och sektorer, men också nya tankesätt.

Hur skulle framtidens arbetsmarknad och arbete kunna se ut? Hur kan vi föreställa oss och samskapa ett inkluderande arbetsliv? Vilka innovativa sociala lösningar och goda exempel finns? Vad saknas och behövs framåt för att minska den sociala exkluderingen och ställa om till en cirkulär ekonomi?

Dessa frågor och fler kommer att belysas och utforska på konferensen Innovativa lösningar för ett inkluderande arbetsliv. Svensk pågående forskning, projekt och exempel från olika sektorer kommer att varvas med internationella utblickar, trendspaningar och interaktiva workshop. Det blir även tid för mingel och nätverkande.

Mer information och anmälan.

Tid: 23 november, 9:00-16:30
Plats: Malmö universitet, Malmö
Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10 samt Niagara, Nordenskiöldsgatan 1
Pris: Konferensen är kostnadsfri
Sista anmälningsdag: 10 november

Tid: måndag 23 oktober kl. 09:00 – torsdag 23 november kl. 16:00

Plats: Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan, 211 19 Malmö