Ingens ansvar eller allas ansvar? Konferens om praktisk samverkan med individen i centrum.

Hur kan vi arbeta tillsammans för att stärka ställningen på arbetsmarknaden för unga som är i riskzon för utanförskap? Vad innebär det att samverka med individen i centrum?

Och hur kan lärdomar från InVux hjälpa oss att möta morgondagens utmaningar? Välkommen på en kostnadsfri halvdagskonferens om samverkan i praktiken.

Mer information och anmälan på: https://goteborgsregionen.se/kursochkonferens/ingensansvarellerallasansvarkonferensompraktisksamverkanmedindividenicentrum.5.180

Tid: måndag 19 september kl. 13:00–16:00

Region: Västsverige

Plats: Digitalt