Digital informationsträff om en utlysning riktad mot unga som varken arbetar eller studerar i Norra Mellansverige

ESF-rådet i Norra Mellansverige bjuder in till en informationsträff om en aktuell utlysning. Regionalt utvecklingsansvariga deltar och informerar om utmaningar och behov inom regionen kopplat till utlysningen:

Programområde A2, Uppmuntra till aktiv inkludering

Bakgrund: Det finns många unga som varken arbetar eller studerar. Vissa befinner sig utanför arbete och studier under en kortare period medan andra blir kvar i denna situation under flera år. Anledningarna till att någon hamnar i ett långvarigt utanförskap kan vara flera och komplexa. Det finns behov av att utveckla insatser för att hjälpa fler unga att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden.

Utlysningsperiod: 22 maj – 5 okt 2023

Målgrupp och inriktning: Utlysningen är riktad mot unga som varken arbetar eller studerar mellan 16-29 år (UVAS).

Möjliga stödsökanden: Privata/offentliga/civilsamhällesaktörer.

Sista anmälningsdatum har passerats för detta event.

Tid: onsdag 31 maj kl. 13:00–13:45

Plats: Digitalt

Sista anmälningsdatum: 2023-05-30

Antal anmälda deltagare: 38