Informationsmöte om utlysning “Kompetensutveckling mot en förändrad arbetsmarknad och ett mer hållbart arbetsliv”

Svenska ESF-rådet lyser ut 40 miljoner kr inom ESF+ för nationella projekt som ska stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling.

Syftet är att möta de krav och behov som uppstår till följd av förändringar som har skett på arbetsmarknaden samt bidra till ett hållbart arbetsliv.

Informationsmötet kommer att äga rum den 15 juni kl. 10.00-11.00.

Möteslänk skickas ut till samtliga anmälda efter sista anmälningsdag.

Till utlysningen, PO A1: Kompetensutveckling mot en förändrad arbetsmarknad och ett mer hållbart arbetsliv

 

Sista anmälningsdatum har passerats för detta event.

Digitalt informationsmöte den 15 juni

Om utlysning Kompetensutveckling mot en förändrad arbetsmarknad och ett mer hållbart arbetsliv

Tid: torsdag 15 juni kl. 10:00–11:00

Plats: Digitalt

Sista anmälningsdatum: 2023-06-14