Informationsmöte om: EaSI – Utlysning för sociala innovationer för att bekämpa hemlöshet

Utlysning för EaSI (Employment and Social Innovation)

EU Kommissionen öppnade den 14 september en utlysning för att stimulera sociala innovationer för att bekämpa hemlöshet. Utlysningen stänger den 14 december 2023. För att informera om utlysningen, villkor och förutsättningar samt ge möjlighet till frågor och svar bjuder Nationella kontaktpunkten för EaSI (Employment and Social Innovation) i Sverige och Portugal in till ett gemensamt digitalt informationsmöte.

Program

– Information från Europeiska Kommissionen – Generaldirektorat
för sysselsättning, socialpolitik och inkludering
– Information om de nationella svenska och portugisiska
strategierna för att bekämpa hemlöshet
– Projektpresentationer från Portugal och Sverige
– Möjlighet för frågor och svar

 

OBS! Webbinariet hålls på engelska.

 

Tid: fredag 10 november kl. 10:00–14:00

Plats: Digitalt