Informationsträff i Halmstad

Region Halland och Svenska ESF-rådet bjuder in till ett möte för att inspirera och sprida information om det nya socialfondsprogrammet (ESF+). Svenska ESF-rådet berättar om programmet och om aktuella utlysningar inom programområde Kompetensutveckling för yrkesverksamma i Västsverige (A1) och programområde Öka möjligheten till ett inkluderande arbetsliv för alla i Västsverige (A2).

Mötet kommer genomföras den 2 februari på Regionens Hus, Södra vägen 9 Halmstad, lokal Borgsalen. Mötet börjar kl. 09.00 och avslutas kl. 11.Varmt välkommen att anmäla dig. Sista anmälningsdag 30 januari.

Tid: torsdag 2 februari kl. 09:00–11:00